Het lukt alleen als je het samen doet

De Normaalste Zaak
Hotel de L'Europe

“Wat je ook wil bereiken als bedrijf, als samenleving, of waar dan ook. Het lukt alleen als je het samen doet.” Better Together is het motto van Hotel de L’Europe. Païvi Hagedoorn, HR-manager van het hotel, vindt dat iedereen die wil werken, ook moet kunnen werken. Ze enthousiasmeerde het voltallige hotelpersoneel door hen te betrekken.

Hotel de L’Europe heeft sinds twee jaar een collega met een beperking in dienst voor de minibar. “Het eerste jaar dat hij in dienst was, wisten we nog niet zoveel van werken met collega’s met een beperking, als je al kunt spreken over deze groep mensen in het algemeen.” Een jaar later maakte Hagedoorn kennis met het netwerk van de ‘99vanGroot-Amsterdam’. “Sinds we bewust invulling  geven aan de Participatiewet, gaan we beter om met onze collega van de minibar. Het is namelijk een heel leuke collega, maar wel iemand met wie je extra rekening moet houden.”

Pragmatisch met de Participatiewet

Na de presentatie aan het MT over het netwerk en de kansen om invulling te geven aan de Participatiewet heeft Hagedoorn commitment van het management gevraagd. “Toen zijn we aan de slag gegaan. We hebben workshops rond de Participatiewet georganiseerd, waar meer dan dertig hotels aan deelnamen. De insteek was praktisch,” vertelt ze. Zodat iedereen meteen aan de slag zou kunnen gaan. Wat houdt de wet in? Hoe kan je een bestaande functie invullen? En hoe creëer je een nieuwe functie? Elk hotel geeft er een eigen invulling aan, de best practices delen we met elkaar.”

Zelf invulling geven aan de Participatiewet

“Als ik mijn collega’s vertel hoe we ons commiteren aan een inclusieve economie, dan werkt het in elk geval niet.” Dus Hagedoorn startte met een presentatie over de Participatiewet aan al het personeel. “We hebben iedereen verteld over de wet. En dat ons hotel straks verplicht is om minimaal vier werkzoekenden met een ziekte of handicap aan te nemen. Vervolgens hebben we het operationele management gevraagd om functies te verzinnen voor de doelgroep. Dat werkte ontzettend goed. De managers dachten concreet na over de praktische uitvoering. En werden steeds enthousiaster.”

3 Participatiebanen

Het resultaat is drie functieprofielen voor mensen met een arbeidshandicap. “Het vinden van geschikte kandidaten komt wel goed. We hebben contacten met Werksaam Beter. Ook het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) is een trouwe partner voor onze werving en selectie, binnenkort organiseren zij weer een speedmatch tijdens De Horeca Werkt! En zo zijn er meer initiatieven.”

De tijd van de ‘sociale projectjes’ is voorbij

Nadeel vindt Paivi de projectmatige basis van veel initiatieven. “Mensen staan centraal in ons dagelijkse werk en dus ook in ons MVO-beleid. We nemen al vijf jaar leer-/werk-trajecten aan. En willen structureel werkplekken bieden aan arbeidsbeperkten. Volgens mij is de tijd van de ‘sociale projectjes’ voorbij.”

Save

Save

Save